In 10 stappen je eigen Wijzelf Zorgcoöperatie

Samen zelf zorg organiseren in je stad, dorp of regio. Hoe doe je dat als burgers? Vind niet het wiel opnieuw uit, maar start een Wijzelf Zorgcoöperatie. Het proces is samen te vatten in 10 stappen:

1.   Kwartiermaker

Het begint met één persoon: de kwartiermaker. Hij /zij zet zich lokaal in voor de oprichting en is contactpersoon voor Maurice & Willemien, initiatiefnemers van Wijzelf Zorgcoöperaties. Zij begeleiden samen met jou het proces. Je staat er zeker niet alleen voor.

2.   Bestuursleden

Verzamelen van (potentiele) bestuursleden. Vraag rond in je netwerk, plaats een artikel in het lokale streekblad of zet vacatures uit bij de vrijwilligerscentrale. Onze ervaring: een redactioneel artikel over jouw plannen (liefst met foto) bereikt veel mensen.

3.   Uitleg over Wijzelf Zorgcoöperatie

Ontmoeting met Maurice & Willemien – VANenVOOR.nl. Zij geven uitleg over Wijzelf, de structuur, contracten, het platform, het opstartproces enz.  Er is natuurlijk veel gelegenheid voor het stellen van vragen.

4.   Bestuursvorming

Kennismaken als bestuur met elkaar: groepsvorming. Dit is een proces en vaak zijn er meerder ontmoetingen nodig om het team samen te stellen. Een klik met elkaar is belangrijk. Durf ook mensen uit te sluiten als ze in dit stadium het groepsproces verstoren.

5.   Training

Bestuurders ontvangen (systeem)training in twee dagdelen.
Dagdeel 1: hoe werkt het voor de leden/aanbieders
Dagdeel 2: hoe werkt het voor het bestuur

6.   Oprichting

Aansluitend aan één van de trainingen gaan we naar de notaris voor het ondertekenen van de oprichtingsakte van de coöperatie. Aansluitend vindt ook de ondertekening van het contract met VANenVOOR.nl en Stichting Beheer Derdengelden Wijzelf plaats.

7.   Draaiboek

Maak een opstartplan voor promotie en bepaal wanneer wat en in welke volgorde moet plaatsvinden. Een voorbeeld draaiboek is natuurlijk beschikbaar.

8.   Werving

Organiseer een voorinschrijving voor aanbieders (onderdeel van draaiboek).

9.   Opening

Start met een grootse opening door een wethouder of burgemeester. Nu kunnen de leden toegelaten worden.

10.   Feest

Dan is het tijd voor een feestje! En daarna, aan de slag!

Het proces begint bij stap 0: neem contact op en vraag hier een informatiepakket aan!